Sunday, September 23, 2012

Nog meer wedstrijdverslagen

In de mist van het schimmenrijk
Een poging tot verslag van een bloedstollende wedstrijd 
Jasper Geurink, dinsdag, 18 september 2012

De verslaggever van een gebeurtenis, welke gebeurtenis ook, waarvan hij ooggetuige is geweest of zich baseert op andere ooggetuigen bestaat altijd het heikele probleem van correcte weergave. Moet hij afstandelijk zijn, de zo geroemde ‘objectiviteit’ die meer een slap aftrek­sel van iets levendigs is, waar grote spanningen heersten en scherpe inzichten samengingen met turbulentie van emoties. Het gaat toch om een verschijnsel dat de lezer moet raken, niet in de zin van oppervlakkig prikkelen als de zoveelste zeepserie doet maar dat het hem aanzet tot soortgelijke daden, mits het navolgenswaardige handelingen betreft.
Lees verder op de site van Unitas.....


En zie ook het verslag van de tegenstanders:
Verslag van Richard Vedder op Schaaksite.nl

No comments:

Post a Comment