Sponsors

Sponsors
GasTerra
Bossers & Cnossen
Bout Overes Advocaten

Bedrijvendonateurs
Cafe de Sleutel/s'Amuse, Brouwer Installatietechniek, NB Chess

Doelstelling
We willen:
- permanent goed meedraaien in de meesterklasse
- met een voornamelijk noordelijk team uit Stad en Ommeland (in ruime zin)
- een podium bieden voor jeugdtalent,
- jeugd trainen om dat podium te bereiken.

Dat kan alleen met behulp van externe financiering.  
Uiteraard zeer veel dank aan onze huidige sponsors en donateurs, maar ...

nieuwe sponsors.... 
... zijn van harte welkom, en ook nodig om onze plannen te kunnen uitvoeren. We streven naar een team van sponsors dat de kosten wil delen.

Steunt u ons daarbij en speelt u met ons mee in de meesterklasse? Wellicht komt het kampioenschap dan ook weer eens in beeld!


Wat staat er tegenover?
We bieden sponsors een dubbeldoel, bijvoorbeeld: u sponsort ons, maar ook een training aan de lokale schaakclub, of een simultaan in een winkelcentrum, etc.
Waar we ons presenteren, presenteren we ook onze sponsors.


En uiteraard zijn er bedrijfsuitingen mogelijk op de website, op kleding, bij wedstrijden, bij 'meet & greets's, op auto's bij uitwedstrijden, in nieuwsbrieven, bij donateursevenementen, en vele mogelijkheden in overleg.

Donateurs- vrienden van GC1
U kunt natuurlijk ook persoonlijk donateur en toetreden tot de Vrienden van het Team. U ontvangt een expliciete uitnodiging bij teamactiviteiten. En het mooie is, u kunt gratis donateur worden! Wie een nieuwe donateur met gelijke inleg aanmeldt krijgt 20% van de eigen inleg terug.

==> contact 
rek.nr.: NL85 INGB 0005 2607 40  t.n.v. Stichting Schaaktopteam Groningen
Kamer van Koophandel: 01129884