Thursday, November 25, 2004

Gebruik van dit weblog / Use of this weblog

Dit weblog wordt gebruikt door de spelers van het Schaakteam van Hotels.nl.
This weblog is being used by the players of the Chessteam Hotels.nl

No comments:

Post a Comment